Szkolenia

Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji aparatów ODO zgodnie z Bgr 190

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim dla osób podejmujących pracę za granicą a w szczególności w zawodach montera, ślusarza, spawacza. Certyfikat jest wydawany w języku niemieckim i polskim.

Kurs napełniania zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350cm3 - gazy sprężone

Kurs dla osób zajmujących się napełnianiem zbiorników przenośnych gazami sprężonymi a przede wszytkim butli nurkowych i butli aparatów ODO. Cały etap kształcenia zakończony jest państwowym egzaminem przeprowadzanym przez inpektorów UDT. Certyfikat jest wydawany jako bezterminowy

Szkolenie z zakresu zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego

Adresatem szkolenia są przede wszystkim zakłady i placówki użyteczności publicznej w których zaznajomienie personelu ze sposobami gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym zwiększy poziom bezpieczeństwa przebywających tam ludzi. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi rodzajami urządzeń gaśniczych. Po ukończeniu szkolenia są wydawane imienne certyfikaty.

Szkolenia przeciwpożarowe

-szkolenie wstępne p.poż
-szkolenie okresowe p.poż
 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanych i doswiadczonych instruktorów.
Realizowany program jest indywidualnie dobierany ze względu na grupy zawodowe uczestników lub wiek jeżeli szkolenie obejmuje dzieci i młodzież, tak aby położyć szczególny nacisk na najczęściej spotykane sytuacje narażenia zdrowia i życia, a w przypadku najmłodszych uczyć poprzez formy zabawy.
 
 
Kto może prowadzić zajęcia z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ?
Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 8 pkt 2 Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:
- lekarzy systemu
- pielęgniarek systemu
- ratowników medycznych
lub dodatkowo certyfikowanych instruktorów

Szkolenia BHP

- szkolenia wstępne BHP
- szkolenia okresowe BHP